en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - listopad

 

   V tuto dobu už listnaté stromy shodily listí a křivoklátské lesy se připravují k zimnímu spánku. Jedním z posledních jsou modříny, které svým zlatavým zbarvením ještě svítí do kraje. Stromy stahují z nadzemní části přebytečnou vodu, aby v případě silných mrazů zabránily popraskání kmenů. Většina bylinné vegetace se už také zatáhla a v lese ji najdeme až na jaře.
   Období od opadu listí až do příchodu sněhu je na Křivoklátsku velmi ponuré a smutné. Pokud se ale trochu vyčasí, můžeme se po ránu potěšit alespoň pohledem do údolí zatopeného mlhou.

Těžební činnost

• V listopadu začíná období vhodné pro těžbu listnatých dřevin. Od nepaměti čekali majitelé lesa na toto období, kdy je dřevo v klidu, nemá v sobě přebytečnou vodu a nepraská tolik při pádu na zem. Zmrzlá půda a sněhová pokrývka také usnadňovaly přibližování a dopravu dřeva. Současné, na sníh a mráz chudé zimy, znamenají větší poškození cest a svážnic a vyžadují vyšší investice do jejich oprav.

     
Pěstební činnost

• Mazání mladých porostů proti okusu zvěří je dokončené. Ošetřené stromky jsou tak připraveny na nápor zvěře, který se dostaví po příchodu prvního sněhu.


• Prořezávky je vhodné provádět právě v období, kdy jsou mladé porosty bez listí. Je do nich lépe vidět, pokácené stromky se lépe protlačí k zemi a práce je pro dřevorubce bezpečnější. U jehličnatých porostů pak prořezávky v říjnu a listopadu přinášejí větší jistotu, že pořezaná hmota přes zimu zaschne a na jaře nebude atraktivní pro kůrovce. Pokud se tyto zásahy dělají v předjaří, nebo dokonce v létě, je zcela jisté, že se v takových porostech bude rozmnožovat podkorní hmyz a může působit nemalé škody nejen v mladých, ale i starších okolních porostech.

     
Ochrana lesa

• Lýkožrouti již nejsou v tento čas aktivní. I oni se připravili na zimu. V jakémkoliv vývojovém stádiu jsou schopni přezimovat – vajíčka, larvy a kukly v požercích pod kůrou a dospělci v hrabance. Jakmile se z jara oteplí, začnou tam, kde před spánkem skončili. Mírná zima a vyšší teploty nám trochu pomáhají, protože část jedinců uhyne působením plísní. Důležitým faktorem ale stále zůstává vývoj srážek a teplot v příštím roce. Pokud bude teplotně normální a srážkově trochu nadprůměrný rok, tak se situace s kůrovcem, spolu s intenzivní prací lesníků, dokáže rychle vrátit do průměrných hodnot. 


Myslivost

• Listopad je měsícem mufloní říje. Oproti jelení říji je méně hlučná, ale přesto na sebe upozorní. Berani, kteří do té doby žili víceméně odděleně, vyhledávají tlupy holé zvěře a svádějí tvrdé souboje o přízeň říjných muflonek. Rozbíhají se proti sobě a rány, způsobené nárazem toulců jsou slyšitelné na stovky metrů.


• Listopad je také hlavním měsícem společných lovů. V honitbách probíhají natláčky na divoká prasata i na holou zvěř ostatních druhů spárkaté zvěře. Těchto akcí se zúčastňují tuzemští i zahraniční lovci a většina z nich je zpoplatněna. Jsou proto důležité nejen proto, že přispívají k snižování stavů spárkaté zvěře, ale i proto, že přinášejí vlastníkům honiteb finanční prostředky, využívané např. k úhradě škod způsobených zvěří na lese. Návštěvníkům lesa v této době doporučujeme vyhýbat se místům, kde tyto lovy probíhají, a to nejen proto, že mohou svojí přítomností pokazit často složitě organizovanou loveckou akci, ale i z důvodu vlastní bezpečnosti.


Zajímavosti z přírody

• S příchodem chladnějších dnů a prvního sněhu se život v přírodě „zpomaluje“. Většina obyvatelů lesa šetří energií a využívá poslední nabídky potravních zdrojů k vytvoření tukových zásob na zimu. Ježci už zahajují zimní spánek, jezevci se na něj teprve připravují.
• V listopadu končí tah stěhovavých ptáků, a tak tu zastihneme už jen ojedinělé opozdilce. Někdy to bývá sluka lesní, která vám při procházce lesem vylétne od nohy, jindy konipas horský u lesního potůčku. Objevují se ale zimní hosté – ptáci hnízdící na dalekém severu, kteří tráví zimu v příznivějších podmínkách střední Evropy. Jsou to například jíkavci, kteří se objeví v lesích při úrodě bukvic, anebo navštíví vaše krmítka pro ptáčky, pokud v nich najdou slunečnici.