en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - prosinec

Prosinec

   Poslední měsíc roku je tu. Nastává období tří až čtyř měsíců, kdy se les příliš nemění. Období spánku a čekání na novou vegetační dobu však není u nás tak dlouhé, jako na horách, kde se klidový stav protáhne ještě o několik měsíců. Poslední léta je prosinec skoupý na sníh a větší mrazy. Vánoční idyla zasněženého tichého lesa se vytrácí z našich myslí a musíme se smířit s realitou, že lesy budou o Vánocích zelené.  
Na sklonku roku často vyslovujeme různá přání do dalších let. I já mám jedno osobní přání, a to aby si křivoklátské lesy navždy zachovaly právě zelenou barvu a nevystřídala ji šedohnědá barva suchých stromů.

 

Těžební činnost

• V letošním roce byla celková výše ročních těžeb poznamenaná několika rozsáhlými větrnými a hmyzími kalamitami ve střední Evropě. Na tuto skutečnost reagovali hlavně LČR snížením úmyslných těžeb v nezasažených oblastech. Na prosinec tedy zbyl jen malý podíl těchto těžeb a především pak zpracování nahodilé těžby po poslední vichřici.
 
                         
Pěstební činnost

• Na konci roku, a mnohdy i v prvních měsících nového roku, se provádějí práce, na které není v rozjeté sezóně čas. Jedná se především o likvidaci starých oplocenek a likvidaci ovazu stromů, aby dráty nezarůstaly do ochráněných kmenů. Probíhá také prořezávání a čištění sítě lesních cest a vodotečí.


Výroba vánočních stromků v lesích je již v posledních letech na ústupu. Stromky z mnoha tuzemských i zahraničních plantáží jsou velmi hezké a svojí cenou již konkurují tradiční výrobě stromků v lese. Se změnou pěstebních postupů, kdy se vysazují mnohdy výrazně nižší počty než před třiceti lety, je každý stromek v mladém věku v lese potřebný.
         
Ochrana lesa

• V zimních měsících lesníci provádějí průběžnou kontrolu lesa. Po opadu listí je do korun více vidět, což umožní lepší posouzení jejich zdravotního stavu. Kromě toho je možné objevit i nová hnízda dravců a dalších vzácných a zajímavých druhů. Při těžbách v dalších letech je pak možné tyto lokality ochránit.


Myslivost
• Čas bez vysoké sněhové pokrývky a silných mrazů vyhovuje především zvěři, která šetří energii uloženou v tukových zásobách z léta a podzimu.
Posledním dnem roku končí doba lovu u některých druhů zvěře např. zvěře mufloní, zvěře daňčí a srnčí. Pokud tedy není již splněný plán odlovu, je nejvyšší čas na individuální i společný lov. Loví se i mezi svátky. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti při procházce lesem, nebo jízdou lesními komplexy. Můžete potkat zvěř v pohybu i přes poledne.


Zajímavosti z přírody

• Prosinec je prvním opravdovým zimním měsícem, i když v několika posledních letech má spíše podzimní charakter. Příroda je ale na tvrdší zimu připravená. Zimní spáči už jsou ukrytí ve svých doupatech a změny počasí venku jim příliš nevadí. Ostatní obyvatelé mají už od listopadu hustou zimní srst, která je i před silnými mrazy dostatečně ochrání.
• Stejně připravení na tvrdou zimu jsou i ptáci. Problémem pro ně může být pouze nedostatek potravních zdrojů, ale i na to jsou připraveni. Jsou schopni určitou dobu strádat a žít z tukových zásob, anebo se poměrně rychle přesunout do oblastí, kde ještě nejsou zdroje vyčerpané. V letošním roce je velká úroda smrkových šišek – lesníci tomu říkají semenný rok – a semena smrku (i dalších jehličnatých dřevin) dozrávají v zimních měsících a jsou hlavní potravou pěnkavovitého ptáka - křivky obecné. Křivka je zajímavá tím, že dokáže využít bohaté úrody smrkových semen k zahnízdění a vyvedení mláďat i v tomto extrémním zimním období. Překřížený zobáček je vynikajícím nástrojem pro vylupování semínek ze šišek.