en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - říjen

Říjen

V tomto podzimním měsíci se les nejvíce proměňuje. Každý den listí mění svoji barvu a postupně opadává na zem. Tímto se dostává více a více světla do jinak temných lesních zákoutí. Příroda se začíná připravovat na zimu. Někteří živočichové si dělají v tento čas zásoby potravy, nebo si zvýšeným příjmem potravy vytvářejí zásobní látky v těle. I dřeviny a byliny stahují zásobní látky do kořenů, aby je mohli v příštím jaru využít k novému růstu. Jeleni již jen sporadicky zatroubí, zato říje siky je v plném proudu. Dlouhým zapískáním dávají jeleni siky najevo svou přítomnost.   

 

Těžební činnost

• Těžba dřeva je téměř zastavena. Čeká se na konec října a následné měsíce, kdy je možné začít těžit listnatou hmotu

• Průběžně se zpracovávají souše a kůrovcem napadené stromy.


Pěstební činnost

• Zalesnění.  Podzimní zalesňování nebylo v minulých dobách často využíváno – převahu tvořilo zalesnění v jarních měsících. Posledních pár let se postupně lesníci vracejí i k této variantě obnovy lesa, kdy je v půdě více vláhy. Na jaře mnohdy velice rychle nastupují vysoké teploty, které mají velice špatný dopad na ujímavost sazenic. Podle vývoje počasí můžeme zalesňovat listnaté prostokořenné sazenice, jehličnany na podzim pouze obalované.


• Mazání mladých porostů proti okusu zvěří. V tomto měsíci se začíná s nátěry terminálních výhonů proti nežádoucímu okusu zvěří. Boční větve nemažeme, zvěř musí mít možnost přes zimu okousávat části dřevin – je to její přirozenost. U bočních větví okus dřevinám nevadí.


Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.
Rozsáhlou kůrovcovou kalamitu v jiných krajích České republiky jste možná zaznamenali v médiích. Křivoklátsko svým bohatým složením dřevin nemá zásadní problém s lýkožroutem. I v rámci našeho regionu jsou však lokality, kde se zvýšený vliv podkorního hmyzu řeší. Lesníci zde musí být vždy připraveni na širokou škálu různých druhů škodícího hmyzu a hub a promyšleným hospodařením předcházejí vzniku velkých škod.
  
 
Ostatní činnosti v lesích.

Tento čas je jeden z nekrásnějších na Křivoklátsku. Stojí zato si sebou vzít fotoaparát, vyjít na nějakou vyhlídku, nebo otevřený prostor a nechat vaší fantazii volný průběh. Fotky z podzimního lesa hrají barvami a jsou milé v době zimních večerů, kdy můžeme zavzpomínat na poslední sluncem prosycené a teplotně příznivé dny.

• Myslivost.

V této době střídá říji jeden druh za druhým. Jeleni si námluvy užili již v září a jen tu a tam se ozve jelení zatroubení.  Začíná říje jelena siky a ta přináší do jinak tichých lesů zvláštní pískavé zvuky, na které staří myslivci nejsou zvyklí. Na řadu přijde i daňčí rochání – charakteristický zvuk samců, který je slyšet na velké vzdálenosti.


Zajímavosti z přírody

• Začátek října vylepšil vláhový deficit v lesích, ale spodní vody nenasytil. Jen stovky aut podél silnic v lesích svědčily o tom, že houby opravdu rostou.
• Říjen je měsíc, kdy v lesích už téměř nic nekvete. Někdy vás ale překvapí květ byliny, která kvete normálně na jaře, anebo uprostřed horkého léta. Říká se tomu „remontování“. Občas to postihne i stromy. Letos například kvetly ještě na začátku října u bušohradské fořtovny kaštany.
• V říjnu je v plném proudu ptačí stěhování. Na jih odlétají divocí holubi, špačci a do hejn se formují i pěnkavovité druhy (pěnkava, strnad, stehlík, dlask a další). Začínají se potulovat po Evropě a vyhledávají zdroje různých semen, které jsou jejich hlavní potravou. V noci můžete z velké výšky zaslechnout kejhání divokých husí. Jsou to severské husy, které se u nás zastavují při své cestě na jih. Husy, které hnízdily na našem území, odlétly již konce srpna a v září. Občas se na území lesnického parku zastaví i vzácnější opeřenci. Jako například ve středu 17.10.2017 v poledních hodinách hejno celkem osmnácti jeřábů popelavých na karlovských polích kousek od odbočky na Karlovu Ves.