en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - žáří

Září

   Pomalu nás začíná obklopovat podzimní nálada a počasí. Ráno se objeví první mrazíky, mlhy se kolem Berounky doslova válí mnohdy do oběda a teplota nás nutí začít doma topit. Zelenou barvu listnatých porostů pozvolna střídá žlutá. Na skalních výchozech mohou být některé stromy už bez listí, tím se brání nadměrnému čerpání vody. V lese jen ojediněle uslyšíte nějaký ptačí zpěv. Vystřídali je jiní obyvatelé lesa - první zatroubení oznamuje příchod jelení říje. 

 

Těžební činnost

• Z důvodu extrémně vysokých kůrovcových těžeb a zpracování větrných kalamit v některých regionech republiky se od poloviny měsíce zastavila veškerá úmyslná těžba smrku a borovice. Tímto opatřením sleduje stát zamezení propadu cen dřeva i rozvoje kůrovcové kalamity.


• Průběžně se zpracovávají souše a kůrovcem napadené stromy.


Pěstební činnost

• Zalesnění.  Lesníci pozvolna sčítají ztráty suchem na letošním zalesnění. Tyto ztráty narůstaly i v průběhu léta. Na podzim nebo příští jaro budou muset opět tato poškozená místa zalesnit.


• Ožinování. I přes suchý rok se našly lokality, kde se dařilo bylinné vegetaci. V tuto dobu se provádí druhé ožnutí, aby mladé stromky přes zimu nezalehla tráva a nedošlo k jejich zadušení.

Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.
V letošním roce jsme i na Křivoklátsku zaznamenali zvýšený výskyt kůrovců, hlavně na smrku. Každodenní prací a vysokým úsilím a nasazením se snaží lesníci čelit tomuto nebezpečí. Systematicky procházejí lesní porosty a vyznačují napadené stromy.
Někteří drobní vlastníci lesa podcenili vážnost situace a kůrovcová ohniska se od nich přesunula i do okolních majetků.

Ostatní činnosti v lesích
• Letošní rok je chudý na plození dřevin. Proto se sběrem lesních semen – zejména žaludů a bukvic nebudou lesníci na Křivoklátsku zabývat.
• Myslivost. Již od srpna začala naplno lovecká sezóna. V září se lov na území lesnického parku točí především okolo vysoké zvěře. Kromě jelena evropského se intenzivně loví zejména zvěř jelena siky a v současné době přemnožené prase divoké. Jelení říje láká do lesů fotografy a další milovníky této královské zvěře. Neukáznění návštěvníci ale působí na průběh říje rušivě a vstupem na říjiště často pokazí i samotný lov s loveckým hostem. Do takových míst by se nemělo vstupovat bez dohody s vlastníkem nebo nájemcem honitby.


Zajímavosti z přírody

• Léto bylo skoupé na vodu, a tak byl lesnický park bez hub i bez houbařů. Lesy si od lidí trochu odpočinuly, ale netrvalo to dlouho. Září bylo na vláhu bohatší a tak se objevily i první hřiby a další druhy hub.
• Milovníci lesních květů už si moc neužijí. Na příhodných stanovištích kvetou ještě koberce vřesu a lákají včely na poslední letošní pyl a nektar. Z dřevin kvete popínavý břečťan.
• Září je hlavním tahovým měsícem pro některé druhy ptáků. Zatímco menší hejna jiřiček se shromažďují na drátech elektrického vedení v obcích, obrovská hejna vlaštovek nocují v rákosinách velkých rybníků. Z tažných dravců odlétá včelojed, ostříž a luňáci.