en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Schůzka správní a dozorčí rady OPS

30.11.2015 se sešla v budově IVS Křivoklát správní a dozorčí rada obecně prospěšné společnosti lesnického parku.

Hlavními body jednání bylo shrnutí provedených činností a čerpání finančních zdrojů roku 2015, naplňování jednotlivých cílů LPK a směřování lesnického parku v dalších letech.

V roce 2015 byla naplno obnovena činnost LPK. Uvedu několik hlavních aktivit LPK.

  • Nastartovali jsme komunikaci s obcemi, které leží katastrálně na území LPK. Prezentovali jsme zástupcům těchto obcí naše postoje v otázkách lesního hospodaření na Křivoklátsku a reagovali jsme na otázky, postřehy a problémy zdejších občanů a místních samospráv. Nastolený trend komunikace budeme nadále prohlubovat.
  • Vytvořili jsme Demonstrační objekt LP Křivoklátsko, kde prezentujeme příkladné způsoby hospodaření. Na jednotlivých stanovištích byly instalovány cedule se stručným obsahem daného hospodaření. V příštím roce bude vypracován podrobný text v multijazyčném provedení. Celý projekt je koncipován, jako exkurzní trasa, kde si bude možno vybrat jednotlivé okruhy, dle zájmu návštěvníků lesnického parku. V první etapě jsme se zaměřili na odbornou stránku věci, v dalších letech budeme vyhledávat i historické a současné ukázky hospodaření v krajině.
  • Instalovali jsme další tři informační tabule LPK. Jsou na pozemcích Colloredo-Mannsfelda spol. s r.o. Ve 2016 dokončíme instalaci třemi tabulemi na revíru Krušná hora. Tím budou na každěm revíru, nebo polesí tři tyto cedule, které popisují lesnické, přírodní, historické i jiné zajímavosti v okolí každé tabule.
  • Ve spolupráci s IVS jsme organizovali více jak 60 akcí pro občany a školy nejen ze středních Čech, kde jsme    

Na rok 2016 byl představen rozpis činností a okruhů působení lesnického parku spolu s navrženým rozpočtem na příští rok.