en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Setkání zástupců obcí v LPK

     Situace v lesích se poslední roky dramatizuje. Křivoklátsko se s oslabením stromů vlivem sucha a tepla též potýká a v mnoha případech musí lesníci řešit postupný, zato velmi rychlý rozpad, především borových porostů. Jak to tedy zdejší lesníci zvládají?
     Právě nastínění lesních problému v našem regionu a diskuze nad dalším postupem, to bylo nosné téma dalšího setkání zástupců obcí ležících svým katastrem na území LP Křivoklátsko s lesníky – správci i vlastníky zdejších lesů. Celou diskuzí se prolínalo sucho a jeho vliv na zdejší lesní porosty. Na několika venkovních ukázkách jsme demonstrovali současný stav lesa a možnosti lesníků hospodařit v něm. Stranou nezůstal ani kůrovec, vlastně celá skupina tohoto hmyzu, protože kůrovci nám napadají všechny jehličnaté hospodářské dřeviny a podkorní hmyz se nevyhýbá ani listnáčům. „Pokud zvládneme současnou nelehkou situaci s kůrovcem, tak za pár let bude cena smrkového dřeva razantně vyšší, a tak ti vlastnící, kterým zůstane mýtní smrk, budou moci sanovat veliké finanční ztráty z dnešní doby“, řekl Ing. Robin Ambrož, ředitel Colloredo-Mannsfeld s.r.o.

     Les ale budeme muset začít vnímat víc jako polyfunkční prostor. Mnohé, dnes problémové lokality budou postupně obnoveny pestrou druhovou skladbou, keře a dřeviny s menším hospodářským významem nevyjímaje – javor babyka, bříza, vrby.  Naznačili jsme též alternativní způsoby, zejména pro malé vlastníky lesa v podobě pařezinového způsobu hospodaření na vybraných lokalitách.

     Velikou snahou lesníků je zadržování vody v lesích. Jednotliví vlastníci vytváří programy, které řeší danou tématiku. Lesy ČR startují velký projekt s názvem Vracíme vodu lesu, který je komplexem řešení velkých i drobných staveb v lese. Každý lesník však musí sám citlivě vnímat svůj svěřený les. On právě nejlépe ví, kde se voda rychle ztrácí z lesa. Mnohdy se stačí jen projít po větším dešti po lese a možnosti v podobě zcela drobných opatření s motyčkou v ruce se jen nabízejí. I tyto drobné kroky mají svůj vliv na lokální vodní režim, který je propojený s tím podzemním, velice složitým vodním systémem.

     Setkání bylo pozitivně vnímáno a já doufám, že přineslo i cestu k hlubšímu porozumění problémů a práce lesníků a místních obyvatel.