en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Třetí setkání v našich lesích

  Již potřetí se zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci zapojili do programu Lesnického parku Křivoklátsko s názvem Lesní den. Celkem sedmnáct účastníků se setkalo se zástupci lesnického parku na Emilovně, kde byla celá akce zahájena. Lesníci si připravili opět nové aktivity, aby ukázali přítomným širokou škálu činností, které se musí provádět pro zdárný vývoj lesa.
První prací byla likvidace ovazu jednotlivých stromů. V padesátiletém smrkovém porostu již tato ochrana před loupáním kůry zvěří ztratila význam a hrozilo nebezpečí, že použité drátky budou postupně zarůstat do sílících kmenů. Během necelé hodiny byla drátů zbavená plocha okolo jednoho hektaru. Poté došlo k vysazení jedlových stromků s balem do smrkového lesa.
Po pracovní části následovala malá lesní ukázka společného lovu. Lesníci pomocí lovecké trubky předváděli různé signály, které jsou užívány již mnoho staletí. Účastníci si přitom zahráli na lovce, byli dekorováni a pasováni.
Další část byla věnována obědu a tvořivým rukám, aby si všichni mohli odnést hmatatelnou vzpomínku na tento den v podobě sovičky, nebo mravence vyrobené z okolních přírodnin. Nejenom děti tato aktivita nadchla.
Protože byla nádherná prosluněná sobota, tak na závěr byl zvolen výstup na jeden z blízkých kopců zvaný Štulec. Tento malý výšlap byl korunován nádherným výhledem do kraje, kterého se všichni nemohli nabažit.
Celá akce se nesla ve velice milém a přátelském duchu. Lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou ve svém volném čase udělat něco pro své okolí, něco pro přírodu, jsou v lesnickém parku vždy vítáni. Již v tuto chvíli se pracuje na tématu čtvrtého Lesního dne, který se uskuteční v příštím roce.
Touto cestou je dobré poděkovat Ondrovi Šedivému za trubačský výkon a výklad o myslivosti, Lucii Pechové za přípravu a pomoc při rukodělných pracích a samozřejmě všem, kteří přijeli a strávili čas v lese a s lesníky.