en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Úklid zajistily pražské hotely

    V půlce dubna jsme pořádali akci, která si kladla za cíl uklidit část pozemků na území lesnickém parku. Na tuto akci se nám přihlásili zaměstnanci jednoho řetězce pražských hotelů. Přijelo celkem 22 dobrovolníků, kteří svým nasazením, elánem a chutí odvedli kus poctivé práce. Za necelý den prošli okolo devíti kilometrů státních cest a jejich blízkého okolí, kde nasbírali přibližně půl tuny odpadu. Někteří účastníci se dokonce divili, že zde není více odpadků. V tomto roce se do úklidu veřejného prostoru v našem regionu zapojilo mnoho subjektů zpravujících a vlastnících tyto pozemky. Sběr odpadu organizovali i obce a jejich občané – například Karlova Ves, pomocnou ruku přiložily též místní zájmové organizace - kupříkladu myslivci z Velké Bukové a mnoho jednotlivců, kterým není lhostejný stav ani vzhled zdejší krajiny.
Chtěl bych všem takto smýšlejícím poděkovat za jejich energii vloženou pro správnou věc a přál bych si, aby takovýto stav nám zde vydržel navždy. Jsem ale realista, tak snad alespoň jeden rok.