en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

V LPK se aktivně bojuje s kůrovcem

   
     Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního charakteru, ovšem výhled v dlouhodobém horizontu je nejistý pro podstatnou část Evropy. Lesy Křivoklátska jsou též postiženy negativními vlivy a jednotlivé dřeviny na tuto situaci různě reagují.
    Dřeviny, které mají velký problém, jsou v podstatě tři. Smrk, borovice a jedle. U všech tří jehličnanů je to právě kombinace sucha, které oslabilo imunitu celých porostů a následně v mnoha případech nástup různých druhů kůrovců, kteří se specializují na jednotlivé dřeviny. Lesníci ale zjišťují i pouze uschlé stromy, které nejsou kůrovci vůbec napadeny. Zkrátka, sucho udeřilo v mnoha lokalitách tak zásadně, že schnoucí stromy již nebyly ani atraktivní pro podkorní hmyz.

     Lesníci musí volit priority ve zpracování poškozených dřevin a stromů v obraně proti hmyzu. Zásadní je obrana proti kůrovcům na smrku. Tito lýkožrouti dokáží působit kalamitní škody velkého rozsahu a tím ohrožují i další majetky v regionu. Hlavním úsilím lesníků je tedy zpracovat a asanovat napadené smrkové dřevo. Je to každodenní lesnická činnost, kdy se vyhledávají jednotlivé napadené stromy v porostech a zadávají se k těžbě. Bez této mnohdy až detektivní práce lesníků by se to neobešlo. Jeden napadený a neasanovaný strom může na konci léta zapříčinit napadení již několika desítek dalších stromů. Klasické způsoby obrany jsou již často nedostatečné, a tak přichází na řadu i nová řešení. Takovou novou věcí, se kterou se můžete při procházce lesem setkat, je textilní tkanina (neprůhledná textilie černé barvy). Pokrývá se s ní chemicky ošetřené dřevo na skládkách, aby byla aplikace přípravku více účinná a aby se zabránilo kontaktu ostatních živočichů s ošetřeným dřevem. Další velice účinnou metodou je užití tzv. insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou látkou eliminující podkorní hmyz (průhledná síťovina tmavě zelené barvy). Toto řešení bude využito v regionu pouze výjimečně jako přímá obrana v místě velkého napadení. Místo aplikace této sítě bude jasně vyznačeno páskou a cedulkou. Obecně nebude tento prostředek obrany užitý v těsné blízkosti turistických tras a lidských obydlí, kde je riziko kontaktu například dětí.

     Borovice a jedle se zpracovává postupně, ovšem bude to chtít trochu shovívavosti při procházce lesem. Lesnictví se navíc potýká s nedostatkem pracovníků v těžbě dřeva a návazných činnostech. K tomu se ještě přidaly veliké odbytové problémy, kdy o dřevo není zájem. Odběratelé mají plné sklady a nestíhají dřevní hmotu zpracovávat. Klesá také cena dřeva (např. u pilařské kulatiny až na 1/3 oproti ceně na začátku roku 2018), a tím pádem je zpracování u menších vlastníků lesa až na samé hranici rentability, mnohdy i pod ní.

     I listnaté dřeviny trpí suchem, houbovými patogeny a hmyzem. V mladých i starých porostech uvidíte proschlé i zcela suché duby, jasany, olše, javory. Sucho je komplexní problém, který musí řešit vlastníci lesa v celé Evropě.

     A jak vidí lesníci budoucnost křivoklátských lesů? To je téma na další článek.