en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

V LPK zalesňovala Rakona

     Druhou dubnovou sobotu přivítali křivoklátští lesníci v lokalitě Klucná pod Karlovou Vsí třicítku zaměstnanců Rakony spolu s jejich rodinnými příslušníky. Jejich další dobrovolná akce pod názvem „Lesní den“ na území Lesnického parku Křivoklátsko byla naplánovaná na období začátku jara zcela záměrně. Zatím co minulý podzim rozebírali staré oplocení a sbírali bukvice, letos si vyzkoušeli základní lesnickou činnost – zalesňování lesa. Za úkol měli vysázet přes dvě stovky jedlových a stovku smrkových sazenic. Všichni přítomní, včetně několika šikovných dětí se pustili s velkou chutí do práce. Jejich nasazení a odhodlání nenarušil ani příkrý svah zalesňované plochy, ani všudypřítomné a velmi dotěrné muchničky. Pro odreagování a narovnání zad byla aktivita střídána krátkou vycházkou s revírníkem a lesním pedagogem, při které si mohli vyzkoušet měření vzrostlých stromů s úchvatnými dimenzemi a dozvěděli se spoustu zajímavostí o práci lesníků. Nechyběla ani ukázka lesní pedagogiky a moc se líbila krátká lesní hra na můry a netopýry.  Po zasazení posledního stromku se všichni vydali pěšky podél potoka k lokalitě Tři prameny. Cestou posbírali několik pytlů odpadků a uklidili okolí prameniště. Zde byl již všemi očekávaný čas oběda, který se nesl ve znamení a vůně opečených špekáčků. Poslední krátká vycházka k ústí potoka Klucná do řeky Berounky byla doplněna zastávkami a povídáním lesníků o hospodaření v lesích.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným pracovníkům Lesní správy Křivoklát za jejich osobní přístup a plné nasazení v průběhu celého dne.

Z reakcí účastníků se dalo jasně usuzovat, že celý den byl velice pohodový a podařený. Rakovničtí se svým přičiněním stali součástí procesu obnovy křivoklátských lesů. Zanechali tak pro sebe, své děti, a vlastně pro nás všechny hmatatelnou stopu své práce ve formě nového lesa, který zde bude dlouhá desetiletí vyrůstat a tvořit součást území, které je tu nejen pro přírodu, ale i pro lidi.