en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Vedení kraje otočilo

Vedení kraje otočilo. Národní park Křivoklátsko podporuje (Rakovnický deník)

24. září 2014

 

Miroslav Elsnic        

Křivoklát – Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podporujeme.

Tak zní poslední názor od vedení Středočeského kraje, konkrétně od hejtmana Miloše Petery.

Zatímco za hejtmanství Josefa Řiháka mohli odpůrci národního parku počítat s podporou vedení kraje, nyní tomutak rozhodně není.

Současný hejtman Středočeského kraje Miloš Petera totiž vyslovil svou podporu myšlence vyhlášení Křivoklátska národním parkem.

„Považuji to za plně adekvátní dovršení snah o zachování tohoto jedinečného koutu kraje budoucím generacím,” nechal se slyšet Miloš Petera. Podle hejtmana je jediná možnost, jak zachovat území Křivoklátska v nejstabilnějším stavu prostřednictvím zákonného nástroje, tedy nejvyšší formou ochrany, kterou je vyhlášení národního parku. „Vytčeného cíle ochrany přírody se za současné úrovně nedaří dosahovat. Příčinou je fakt, že chráněná krajinná oblast je jako kategorie ochrany určena především k uchování harmonické krajiny v kombinaci s přírodními hodnotami. Toto pojetí je však bohužel příliš volné, než aby bylo s to zajistit zachování a znovunastartování přirozených funkcí ekosystému,” řekl Miloš Petera.

Jenže.

Názor současného hejtmana je opakem toho, co kdysi tvrdil jeho předchůdce, a to Josef Řihák. Ten považoval současný stupeň ochrany krajiny za dostačují.

„Nelíbí se nám omezení pohybu osob, které by s sebou zřízení parku přineslo. Nezanedbatelné jsou i finanční náklady na provoz a zřízení národního parku. Důležitou otázkou je také přístupnost řeky Berounky,” nechal se slyšet už dříve Josef Řihák, který se s lesníky a myslivci také na Křivoklátsku sešel.

Bývalý hejtman Josef Řihák také v minulosti upozorňoval, že se s vyhlášením národního parku spěchá a desítky milionů korun, které bude vyhlášení Národního parku Křivoklátsko stát, by měly být podle jeho dřívějšího vyjádření použity na zcela jiné účely. Navíc Josef Řihák před rokem v květnu upozornil, že odborníci ze Středočeského kraje s vyhlášením parku nesouhlasí. „Když se před třemi lety připravoval materiál do rady kraje, navrhovali úředníci, aby zde národní park nevznikl. Bývalý hejtman si do materiálů udělal rukou poznámku a už do další rady putoval materiál, že všichni s národním parkem souhlasí. A tak také rada kraje hlasovala,” informoval tehdy Josef Řihák.

„Jako jeden ze zásadních argumentů proti zřízení národního parku považujeme záměr vytvořit bezzásahové zóny na zhruba třech čtvrtinách území národního parku. Vtéto oblasti by pak byl úplný zákaz vstupu všem obyvatelům a znamenalo by to také zastavení veškeré těžby dřeva, která je dnes hlavním příjmem lesní správy,” řekl před rokem Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje.

Současný hejtman Miloš Petera poukazuje také na to, že nyní dochází k degradaci některých typů společenstev.

„Trend je podle odborníků daný zejména konvenčními přístupy k hospodaření. Tento způsob v lesích vede k jejich výraznému ochuzování, které je způsobeno především opětovným zalesňováním nepůvodními druhy dřevin, odstraňováním mrtvého dřeva. Špatný stav některých porostů je v neposlední řadě způsobený i nevhodným mysliveckým hospodařením spočívajícím v udržování vysokých počtů nepůvodních druhů zvěře,” sdělil Miloš Petera.

Záměr vyhlášení Národního parku Křivoklátsko rozdělil obyvatele, a to nejen z dotčeného území, na dva tábory. Zatímco jedni považují vyhlášení národního parku za přínos pro zdejší přírodu, druzí jej zcela striktně odmítají.

„Považuji to za plně adekvátní dovršení snah o zachování tohoto jedinečného koutu kraje budoucím generacím.”

Miloš Petera, hejtman „Špatný stav některých porostů je způsobený i nevhodným mysliveckým hospodařením.”

 

Co se již událo kolem národního parku

– O vzniku Národního parku Křivoklátsko se hojně diskutuje od roku 2009, s přípravami se začalo o rok dříve. – Tehdejší ministr životního prostředí a zemědělství Pavel Drobil (ODS) v roce 2010 požadoval ekonomickou analýzu projektu NP Křivoklátsko a navíc chtěl znát názor občanů, jichž se vyhlášení dotkne. S tím tehdy nesouhlasilo vedení Středočeského kraje v čele s Davidem Rathem. – V roce 2010 začala kolovat mezi cyklisty petice. Nebyla proti vyhlášení NP, ale proti tomu, že cyklisté nebudou smět jezdit po lesních cestách a stezkách. – Zhruba v polovině roku 2010 byl vyhlášen Lesnický park Křivoklátsko (vůbec první v ČR). – Odpůrci NP předali v roce 2012 Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR petici proti vzniku parku se 14 tisíci podpisy. – V roce 2013 požádali o pomoc odpůrci NP prezidenta ČR Miloše Zemana. Tentýž rok se proti vyhlášení NP Křivoklátsko postavil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák (ČSSD). – Po výměně vlády se letos znovu obnovily diskuze na téma vyhlášení národního parku. ­ V roce 2014 vystřídal hejtmana Josefa Řiháka Miloš Petera. Ten oproti předchůdci vyslovil podporu národnímu parku.