en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Vycházka s Rakonou

Již tradiční setkání zaměstnanců a rodinných příslušníků Rakony jsme pojali trochu volněji. Připravili jsme vycházkovou trasu do Skryj se zastavením na hradě Týřov. Před samotným výšlapem jsme ale přeci jen jednu pracovní aktivitu provedli. V tomto období se na Lesní správě Křivoklát provádí sběr žaludů z dubu zimního. O tento materiál je veliký zájem, protože se počítá s nárustem výsadby dubu v lesích našeho regionu. Sebrali jsme za chvilku kolem dvaceti kilogramů zdravých žaludů, tím jsme pomohli k budoucí obnově kousku křivoklátského lesa. Celá vycházka byla povedená, počasí přálo a všichni jsme si to užili. Jen více takových akcí.