en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Vycházky pro občany v roce 2015

V roce 2015 proběhla řada setkání s místními i přespolními milovníky lesa. Příští rok chceme pokračovat a případně rozšířit nabídku akcí.

V průběhu roku jsme zorganizovali několik setkání lidí, kteří mají zájem o dění v lese, přírodu a bohatou historii, která je silně spjatá se zdejší krajinou.

Na začátku dubna, u příležitosti Dne ptactva, jsme připravili trasu lesnickým parkem s pozorováním ptactva ve zdejších lesích. O akci byl velký zájem. Zúčastnilo se přes 40 lidí a to i přes špatné počasí, které nás po trase doprovázelo. Silný, nárazový vítr, který den předtím  porazil mnoho stromů v okolí, znemožnil z důvodu bezpečnosti absolvovat celou trasu a obloha byla též bez očekávaného ptačího pohybu. Pomohli jsme si tedy puštěním prezentace na chatě Emilovna.