en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Výsadba lip na Křivoklátsku

Letošní rok byl v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa opravdu velmi poznamenaný. Ani v lesích jsme nezůstali bez reakce na toto významné výročí. Již na jaře starosta obce Svatá, Ing. Anýž nás oslovil s myšlenkou výsadby 100 lip v regionu Křivoklátska. K této myšlence jsme se připojili spolu s CHKO Křivoklátsko. Za lesnický park jsme celkem vysadili 11 lip, a to minimálně po jedné lípě na každém revíru Lesní správy Křivoklát a jednu lípu na revír Lesní správy Nižbor, vše si zasadili místní revírníci. Osm lip si vzali Colloredové na svůj majetek. Převážná část zbylých lip byla vysázená na katastrech mnoha křivoklátských obcí. Všech 100 lip bude opatřeno cedulkou s připomenutím tohoto roku, případně se jménem stromu. K našim jedenácti lípám jsme hledali hlavně jména zdejších lesníků - fořtů, hajných, kteří se aktivně zapojili do tvorby zdejších lesů. Uvidíme, jak se bude naší republice, potažmo našim lesům a lípám dalších sto let dařit.