en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Zakladatelé LPK sázeli lípy

  Lesnický park Křivoklátsko uctil stoleté výročí vzniku ČR výsadbou lip.
Páteční odpoledne 26. října panovala ve zbirožských lesích sváteční atmosféra. Zakladatelé Lesnického parku Křivoklátsko (LPK) si spolu s místními a křivoklátskými lesníky připomněli sto let od vzniku naší republiky.
Významné výročí naší země neuniklo ani křivoklátským a zbirožský lesníkům. Výsadba stromů patří mezi základní lesnické činnosti, a tak i tento svátek byl oslaven výsadbou tří lip, které mají symbolizovat svornost tří zakladatelů LPK.  Samotné výsadbě předcházely proslovy zástupců zakladatelů.
Hlavní proslov pronesl Ing. Miroslav Pecha, předseda pobočného spolku České lesnické společnosti a zástupce zakladatele LPK. Porovnával běh událostí na Křivoklátsku a Zbirožsku za posledních sto let v jakési paralele osudů Československého státu s osudy lesů a jejich vlastníků či správců. Mimo jiné řekl: „Křivoklátské lesy, stejně jako Československý stát, obstály z pohledu sta let své existence, přestály všechny kalamity a pády, a můžeme tedy, možná i s trochou hrdosti říci, že do další stovky vstupují v lepším stavu, než byly na počátku.“
Se svou zdravicí poté vystoupil Ing. Václav Bašta, ředitel krajského ředitelství LČR a zástupce zakladatele LPK. Zdůraznil význam lesnictví v naší společnosti a popřál lesníkům mnoho sil v dnešní, pro les tak složité a v mnoha směrech těžké době.
Jako poslední vystoupil Mag. Lelio Colloredo-Mannsfeld, zástupce rodu Colloredů a současně i zástupce zakladatele LPK. Zdůraznil, že: „To, že dnes smíme na našem majetku zasadit „Českou lípu“, cítíme jako velikou čest a vyznamenání. Moji předkové patřili k těm, kteří vždy chtěli pro českou vlast více suverenity a osobní odpovědnosti. Poté, co mladá republika nabyla těchto hodnot, se vždy stavěli proti jejich ohrožení a zničení nejprve nacismem a později komunismem.“ Na závěr připomenul: „Nechme tedy tyto české lípy, které dnes sázíme jako připomínku na rok 1918, symbolicky růst a vzkvétat pro budoucnost českého národa ve svobodě a prosperitě.“
Po těchto slovech proběhl samotný akt výsadby tří lip, zatroubili nám Křivoklátští trubači a malá neformální komunikace účastníků jen doladila příjemnou atmosféru pátečního odpoledne.
Přejme si, aby naše lesy, stejně tak, jako vysazené tři lípy, v klidu a bez negativních klimatických i lidských vlivů rostly a další generace českého národa je mohly volně a svobodně využívat. Jsem přesvědčený, že i za dalších sto let to naši nástupci budou moci zhodnotit.

Miroslav Pecha
ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.