en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Zaměstnanci Billy pomáhali v lese

   Začátkem října síť supermarketů Billa podpořila Lesnický park Křivoklátsko. I takto by se dalo nazvat setkání zástupců Billy, kteří tímto způsobem řešili naplňování svých vnitřních předpisů společenské zodpovědnosti. Nešlo ale jen o návštěvu. S účastníky jsme domluvili různé pracovní aktivity, aby mohli lépe porovnat náročnost práce v lese a v supermarketu. Začali jsme vyzvedáváním semenáčků jedle z místního semeniště. I přes docela vlhký průběh podzimu byla tato práce dost namáhavá, protože pár centimetrů pod povrchem již byla půda téměř suchá. I tak jsme naplnili dvě přepravky až po okraj jedlovými stromky. Další aktivitou byl úklid paseky po těžbě dřeva. Jednalo se o dočištění plochy po vyvezeném klestu. Takto byla připravena plocha pro jarní zalesnění. Poslední prací byl úklid odpadků z lesa, který probíhal kontinuálně po celý den, a sebralo se několik kýblů pohozeného odpadu v lese. Protože v tu dobu byly lesy plné hub, účastníci si zpestřili práci i odpočinkovou aktivitou – sběrem a hledáním nejhezčí houby. Ani pár spadlých kapek na záda všech aktérů v průběhu dne nemohlo zkazit velmi příjemnou atmosféru a pocit z dobře vykonané práce.
Zájem přítomných o pokračování podobných aktivit v dalších letech je příjemnou odměnou pro zástupce lesnického parku. Věříme, že tyto akce budou postupně oslovovat i jiné subjekty z regionu.
Vždyť přece je naší morální povinností předávat krajinu kolem nás dalším generacím ve stejném, nebo lepším stavu, než jsme ji dostali od našich předků.