en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Zvyšování informovanosti

Lesnický park Křivoklátsko zvyšuje informovanost (Rakovnický deník)

25. srpen 2014

Vybudováním sítě infotabulí na území Lesnického parku Křivoklátsko sledují zdejší lesníci zvýšení informovanosti o dění v lese a navázání kontaktu s návštěvníky okolní křivoklátské přírody.

Na konci minulého roku byla dokončena instalace patnácti tabulí, které byly rozmístěny po území lesnického parku, v části spravované Lesní správou Křivoklát. Jedná se o jednu z mnoha činností, kterými se snažíme upoutat návštěvníky lesa a otevřít jim větší možnosti vnímání okolí a zpestřit jim využití volného času v lese.

Každá tabule obsahuje informace o revíru, ve kterém se návštěvník nachází, a hlavně různé lesnické i jiné zajímavosti v nejbližším okolí. Získáte tak povědomí o bohaté myslivecké historii, pytláctví, o významných a památných stromech, způsobech hospodaření lesa, netradičních lesních stavbách i o obyčejných lidech, kteří spojili svůj osud či život s lesním prostředím. Vše je doloženo řadou fotografií zaznamenávajících daná místa, která se pomalu, avšak neustále mění. Na každé tabuli je mapka s označením všech patnácti míst. Tabule jsou instalovány na přístupných místech turistických tras, na parkovištích, nebo u cesty poblíž lesnicky zajímavé lokality, rovnoměrně na všech pěti revírech Lesní správy Křivoklát, které leží v lesnickém parku. Kevšemse jednoduše dostanete pěšky, či na kole. Turistickou sezónu má Křivoklátsko ještě před sebou, avšak již nyní slyšíme kladné ohlasy. Jako první to byli zdejší obyvatelé, kteří objevili zdroj i pro ně nových informacíazačali sepředhánětv tom, kdo jako první zhlédne všech patnáct míst. I bez větší propagace jsou již nyní tato místa hojně navštěvována. Svědčí o tom tzv. „pobytové znaky” – ošlapaná zem kolem tabule, alebohuželinějakýten obal od svačiny, který do lesa nepatří. Do budoucna chystáme rozšíření infotabulí i do ostatních částí lesnického parku – na území soukromého vlastníka lesa Jerome Colloredo Mannsfelda, který začlenil jeden svůj lesnický úsek do lesnického parku, a pak do jednoho revíru spravovaného Lesní správou Nižbor. Věřím ve stále se zvyšující zájem o tytoinformace. Zdejší lesnícitak budou moci ukazovat nové a nové obzory poznání lidem, kteří mají kladný vztah k přírodě a k práci mnoha generací lesníků.

Bližší informace získáte na Informačním a vzdělávacím středisku LČR Křivoklát, Hradní 3.

Miroslav Pecha, ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.